Online Bildiri

ONLINE BİLDİRİ

* Kongreye bildiriler sözlü bildiri ve poster bildiri olarak 2 grupta kabul edilecektir.
* Kongremizin bildiri gönderim sistemine tek yada iki yazarlı olarak gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
* Bildirisi kabul edilen ve sunacak olan Asistan kongre kayıt ücretinden muaf olacaktır.
* Kabul edilen ve kongrede sunulacak olan sözel bildirilerin tam metni yazarların istemi doğrultusunda 1 Mart 2023 tarihine kadar ecd2023@valor.com.tr adresine gönderilmesi halinde kongre kitabında yayınlanacaktır.
* Seçkin bildiri oturumunda sunulan bildiriler ESCI ve Pubmed dizinli Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni’nde makale olarak yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınacaktır. Bu bildiriler 15 Nisan 2023 tarihine kadar etik kurul onayı alınarak İngilizce makale şeklinde hazırlanıp Şişli Etfal Tıp Bültenine yüklendiği taktirde, hakem değerlendirmesine alınacak ve kabul edilen makaleler Haziran 2023 sayısında basılacaktır.
* Bildiri kabulü 15 Şubat 202323:59‘da sona erecektir.